WATT+VOLT

WATT+VOLT

WATT+VOLT σε συνεργασία με τον οργανισμό Action Finance Initiative, κατανοώντας πλήρως την εποχή της κρίσης και της ανεργίας και ανταποκρινόμενη στις αντιξοότητες μιας επιχειρηματικά δύσκολης εποχής, προάγει «το επιχειρείν» σε πράξη.


Ενημερώνοντας το κοινό και προωθώντας τη φιλοσοφία της AFI και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών, συμβάλλει στη συγκεκριμένη ενέργεια, την οποία ήδη στηρίζουν αξιόλογοι ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί και στην Ελλάδα.

Στόχος της WATT+VOLT, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η μείωση της ανεργίας, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες και κατ’ επέκταση η οικονομική τους ανεξαρτησία, ώστε κι αυτοί με τη σειρά τους να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά στην ελληνική κοινωνία.


Προφίλ WATT + VOLT

Η WATT + VOLT είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, το όραμα της WATT + VOLT είναι να βρίσκεται πάντα σε θέση να προσφέρει σε κάθε Έλληνα καταναλωτή, καινοτόμες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον και εφόδια την υψηλής τεχνολογίας εσωτερική υποδομή και την τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η WATT+VOLT ξεχωρίζει για τη σταθερή αφοσίωση, την αμεσότητα και την ευελιξία που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πελατών της, φροντίζοντας ταυτόχρονα να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα και τα ελληνικά νοικοκυριά, προσφέροντας πάντα ανταγωνιστικές χρεώσεις.

Η στελέχωση της WATT+VOLT με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες αλλά και η συστηματική επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστούν τη WATT+VOLT ως έναν ιδιαίτερα καινοτόμο εναλλακτικό Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε οικιακούς πελάτες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και μεγάλους οργανισμούς, με ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης.

Προσφέροντας ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές και με ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική, με σταθερότητα, συνέπεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό, η WATT+VOLT εξελίσσεται διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση του κόστους στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και στον καλύτερο έλεγχο αυτού του κόστους.

Το όραμα της WATT+VOLT είναι να βοηθά και να καθοδηγεί τον καταναλωτή, ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα την έννοια της εξοικονόμησης της ενέργειας, να ελέγχει αποτελεσματικότερα το ενεργειακό του αποτύπωμα, να μειώνει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του, να προϋπολογίζει τα έξοδα σε ηλεκτρικό ρεύμα, έχοντας παράλληλα θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά του. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται θετικές αλλαγές στον τρόπο που όλοι χρησιμοποιούμε την ενέργεια χωρίς να πραγματοποιείται καμία αλλαγή στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του μετρητή και χωρίς να διαφοροποιείται η ποιότητα ή η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η πληροφορία που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία στηρίζεται η υποδομή της εταιρείας WATT+VOLT, μας δίνει τη δύναμη να προσφέρουμε προς τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη στελέχωση και θέσης σε λειτουργία Τμήματος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης εσωτερικά στην εταιρεία. Όλοι οι εκπρόσωποί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι, έχοντας τη δυνατότητα να χτίζουν σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, με βάση την ακεραιότητα και την αξιοπιστία.

Η WATT + VOLT δραστηριοποιείται στο διασυνοριακό εμπόριο προβαίνοντας σε εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας σε ετήσια, μηνιαία αλλά και ημερήσια βάση, έχοντας ως σκοπό την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων ξένων αγορών, με αποτέλεσμα την μέγιστη διασπορά του επιχειρηματικού της ρίσκου. Συμμετέχει δε σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας σε όλα τα ελληνικά σύνορα και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη και συνομιλητή στον διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Η φιλοσοφία της WATT+VOLT στηρίζεται στη μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτή και στις ολοκληρωμένες λύσεις που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.