Χάρης - Αστάρτη

Η εταιρεία Αστάρτη του Χάρη εδρεύει και δραστηριοποιείται στο νησί των Κυθήρων. Οι σκοποί της Αστάρτης είναι, η προώθηση της βιολογικής γεωργίας στο νησί των Κυθήρων, η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, τόσο από ιδιόκτητες παραγωγές όσο και από συνεργαζόμενες καθώς και η προώθηση της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία του φυσικού πλούτου των Κυθήρων.

Η Αστάρτη είναι μια επιχείρηση με οικογενειακό χαρακτήρα και ασχολείται με την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών και παραδοσιακών κυθηραϊκών προϊόντων.
Οι δραστηριότητες της οικογένειας πολύ σύντομα επεκτάθηκαν στην παραγωγή και άλλων βιολογικών προϊόντων όπως σαπούνια, παξιμάδια και θαλασσινό αλάτι, καθώς και σε υπηρεσίες αγροτουρισμού. Ο Χάρης απευθύνθηκε στην AFI ζητώντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Καλή επιτυχία Χάρη!