Θεοδώρα - Κυλικείο 8ου Δημοτικού Ζωγράφου

Το τεράστιο πάθος της για την μαγειρική αλλά και οι γνώσεις της στην ορθή και υγιεινή διατροφή, οδήγησαν τη Θεοδώρα να δημιουργήσει το Κυλικείο 8ου Δημοτικού Ζωγράφου και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες. Για να πετύχει το σκοπό της και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα απευθύνθηκε στην AFI και εξασφάλισε τα απαιτούμενα κεφάλαια.