Σταύρος - Βαπτιστικά

Ο Σταύρος, δεξιοτέχνης μαραγκός, έχει αναπτύξει ειδικότητα στην κατασκευή βαπτιστικών κουτιών. Εδραιωμένος στην εν λόγω- αγορά, ο Σταύρος θέλησε να χτίσει πάνω στην επιτυχία του, να αναπτύξει τις δυνατότητες του και να προσφέρει τα περίφημα κουτιά του σε λιανική. Προς αυτόν το σκοπό, η AFI τον βοήθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ώστε να εμπλουτίσει τον εξοπλισμό του και τον καθοδήγησε στην επαγγελματική του ανάπτυξη.

H AFI, αποτέλεσε για τον Σταύρο την επιλογή στην εύρεση χρηματοοικονομικής λύσης για την επιχείρηση του. Παρά τα θετικά αποτελέσματα που εμφάνιζε η δραστηριότητα του,η απάντηση των τραπεζών ήταν αρνητική για την παροχή κάποιου μικροδανείου, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που λειτουργούσε η επιχείρηση του. Η ΑFI, στάθηκε δίπλα του, εμπιστεύτηκε τα θετικά δείγματα που είχαν δείξει οι πρώτοι μήνες λειτουργείας και του παρείχε την απαιτούμενη πρόσβαση σε χρηαμτοδότηση. Η συμβολή αυτή, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρείχε το προσωπικό της ΑFI μαζί με τους κατάλληλους μέντορες, στην ανάπτυξη της επιχείρησης του, αποτέλεσαν ένα δυναμικό συνδυασμό για να καταφέρει αυξήσει τις πωλήσεις τους και να αναπτύξει την κερδοφορία του. Ο Σταύρος με πάθος και μεράκι συνεχίζει να παράγει προοιόντα βάπτισης και να ατενίζει με αισιοδοξία το επιχειρηματικό του μέλλον.