Νίκος & Τζένη - Πλοηγός Μάθησης

Όταν η εμπειρία στη σχολική εκπαίδευση συναντά την επιχειρηματικότητα. Η βαθιά γνώση του Νίκου στον τομέα της εκπαίδευσης έφεραν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Πλοηγού Μάθησης.

Ο συνδυασμός της πολυετούς εμπειρίας στην εκπαίδευση του Νίκου ως διευθυντή δημοτικού μαζί με τη συμβουλευτική υποστήριξη της AFI έφεραν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Πλοηγού Μάθησης.

Ο Εναλλακτικός Πολυχώρος Μελέτης και Δημιουργικότητας: "ΠΛΟΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ" ξεκίνησε σαν ιδέα από το Νίκο και τη Τζένη και μέσα από μια ουσιαστική σύμπλευση με την AFI κατόρθωσαν να βρουν χρηματοδότηση και να δημιουργήσουν τον πρώτο εναλλακτικό πολυχώρο μάθησης.

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη καινοτόμα πρόταση εμπλουτισμένης εκπαίδευσης συνδυασμένη με δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά 5- 12 ετών. Ειδικότερα οι τομείς που δραστηριοποιούνται είναι: η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και η ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων.