Νικόλας - Metadosis

Αρχιτέκτονες δικτύων και επιχειρηματίες με την υποστήριξη της AFI. Η Metadosis αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο πάροχο Ασύρματου Internet (WISP) σε επιχειρήσεις και κατοικίες που βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης.

Η Metadosis αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο πάροχο Ασύρματου Internet (WISP) στην Ελλάδα, έχοντας αναπτύξει ένα ιδιόκτητο δίκτυο κόμβων με στόχο την παροχή γρήγορων και αξιόπιστων συνδέσεων Internet σε επιχειρήσεις και κατοικίες που βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. 

Ο Αντώνης και ο Νικόλας, ιδρυτές της Metadosis, στην προσπάθεια αναζήτησης νέων κεφαλαίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, αφού παρακολούθησαν την ενημερωτική συνάντηση της  Action Finance Initiative στην Θεσσαλονίκη, έφτιαξαν μαζί τις τριετείς  προβλέψεις τους και στη συνέχεια η Metadosis κατάφερε να χρηματοδοτηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της.