Μιχάλης : e- nomika

Ευελιξία και σύγχρονη πελατοκεντρική προσέγγιση στη παροχή νομικών υπηρεσιών. Ένας νέος δικηγόρος με ολοκληρωμένες λύσεις σεβόμενος παραδοσιακές προσεγγίσεις για βέλτιστο αποτέλεσμα

Ο Μιχάλης είναι ακόμη ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας που έκανε το όνειρο του πραγματικότητα με τη βοήθεια και την υποστήριξη της Action Finance Initiative - AFI! Ένας νέος δικηγόρος, ο οποίος όχι μόνο διαφοροποιήθηκε προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην απομακρυσμένη περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο οποίος επιπλέον σκέφτηκε να συστεγαστεί αλλά και να συνεργαστεί με την καινοτόμο εταιρία ‘Π&Π’ που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μιας σειράς διοικητικών υποθέσεων. Έτσι ο Μιχάλης καταφέρνει να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά του κόστη, αλλά και να διευρύνει την πελατεία του ως δικηγόρος από τα πολύ αρχικά επαγγελματικά του βήματα. Ο Μιχάλης, σε συνεργασία με την AFI, δημιούργησε το επιχειρηματικό του πλάνο και είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του επαγγέλματός του.