Μαρίνα - Project Parenting

Η Μαρίνα έχοντας δημιουργήσει την πρώτη ολιστική εκπαιδευτική πλατφόρμα για γονείς, το Project Parenting, αναγνώρισε την ανάγκη να αναπτύξει νέες υπηρεσίες ώστε η πλατφόρμα να γίνει ένας δυνατός σύμμαχος για τους νέους γονείς! Έτσι ήρθε σε επαφή με την AFI και εξασφάλισε τα απαραίτητα κεφάλαια για να δημιουργήσει της νέες παροχές του Project Parenting και ταυτόχρονα ενίσχυσε τις πωλήσεις της.