Κωνσταντίνος- Binoil

Ο Κωνσταντίνος ειδικεύεται στις περιβαλλοντικές επιστήμες και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό, δουλεύοντας στον κλάδο της ανακύκλωσης. Αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, να εισάγει την τεχνογνωσία που απέκτησε εργαζόμενος στην Ιταλία και να δημιουργήσει την δικιά του επιχείρηση. Έτσι δημιούργησε την Binoil η οποία συλλέγει οικιακά χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και το ανακυκλώνει, μέσω συνεργατών, σε βιοκαύσιμα.

Ο Κωνσταντίνος, κόντρα στη ροή του brain drain, επέστρεψε μετά από χρόνια εκμάθησης και εργασίας στο εξωτερικό για να στήσει τη δική του επιχείρηση. Έχοντας δουλέψει στην Ιταλία σε μια εταιρία που δραστηριοποιείται ευρέως στον κλάδο της ανακύκλωσης, επέστρεψε στην Ελλάδα. Εδώ, ερεύνησε την αγορά ψάχνοντας ποιό είναι το προϊόν που δεν αξιοποιείται επαρκώς από την εγχώρια αγορά ανακύκλωσης. Τελικά παρουσίασε στην AFI την επιχειρηματική του ιδέα που αποσκοπούσε στην συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών από νοικοκυριά και τη μετατροπή τους σε βιοκαύσιμα. Η AFI υποστήριξε το διεξοδικό του πλάνο, πρόσφερε συμβουλευτική καθοδήγηση και τον βοήθησε να αποκτήσει πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειαζόταν για την εκκίνηση της Binoil.