Βασίλης και Νίκος- Messinian hub

Νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, μέσω της παραγωγής και πώλησης αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων. Οι ιδρυτές της εταιρίας Messinian hub, δείχνουν τον δρόμο για το πως η ελληνική φύση και τα προϊόντα της μπορούν να αποτελέσουν το μέσο για την ανάπτυξη μια ελληνικής επιχείρησης.

Ο Βασίλης και ο Νίκος, είναι δυο νεαροί επιχειρηματίες οι οποίοι αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την Ελληνική φύση. Παραγωγοί και πωλητές αρωματικών-φαρμακευτικών βοτάνων, αποφάσισαν να  δημιουργήσουν την Messinian hub εφαρμόζοντας στην παραγωγή την μέθοδο in-vitro.Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο νομό Μεσσηνίας.Περιλαμβάνουν αποθήκη συντήρησης βοτάνων,μηχανήματα επεξεργασίας και εξοπλισμό για τη διάδοση των βοτάνων σε ένα θερμοκήπιο 3 στρεμμάτων. Η συμβολή της ΑFI και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε μέσω του οργανισμού, έδωσε τις βάσεις στην επιχείριση τους για την δημιουργία ενός εργαστηρίου μικροπολλαπλασιασμού βοτάνων.

Κάθε επιτυχία στην ομάδα του Messinian hub!