200 δάνεια

2019-01-22

Από το 2015 η AFI έχει υποστηρίξει 200 μικρές επιχειρήσεις και έχει διοχετεύσει 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Αυτό μεταφράζεται με πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε 200 οικονομικά αποκλεισμένους ανθρώπους, που ήθελαν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση, ή να κάνουν το επόμενο βήμα για την υφιστάμενη επιχείρηση τους.

Οι 200 αυτές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει πάνω από 370 θέσεις εργασίας, είτε μέσω της αυτο-απασχόλησης, είτε επειδή οι επιχειρηματίες μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια ή και παραπάνω θέσεις εργασίας στην επιχείρηση τους.
Οι επιχειρήσεις που έχουμε υποστηρίξει προέρχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ιδιαίτερα περήφανους μας κάνει το γεγονός ότι το 35% των νέων εταιρειών έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που ήταν άνεργοι, αποδεικνύοντας ότι οι μικροπιστώσεις επιδρούν θετικά στην μείωση της ανεργίας.

Για το 2019 στόχος μας είναι να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων και εκπαιδευμένων ανθρώπων και να εστιάσουμε παράλληλα στην υποστήριξη όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.