Αποδοτικότητα μικροπιστώσεων στη Γαλλία

2015-01-22

H Adie δημιουργήθηκε το 1989 με πηγή έμπνευσης την «Τράπεζα των Φτωχών" που αναπτύχθηκε στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δεκαετία του '70, και πιο συγκεκριμένα την Grameen Bank στο Μπαγκλαντές. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, το δικαίωμα στην οικονομική πρωτοβουλία απαιτεί την πρόσβαση σε κεφάλαιο και την άρση οποιονδήποτε διοικητικών περιορισμών για τη δημιουργία αυτο-απασχόλησης. Στα πλαίσια αυτά το microfinance στη Γαλλία μέσω της Adie περιλαμβάνει την παροχή χρηματοδότησης και επιχειρηματικών συμβουλών σε μικρο-επιχειρηματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, με έμφαση στους ανέργους και στους αποδέκτες των παροχών κοινωνικής πρόνοιας.

Από το 1989 η Adie έχε χρηματοδοτήσει 42.575 άτομα, το 2013 14.646, ενώ την περίοδο 01/2014 - 09/2014 8.880 άτομα για να ανοίξουν ή να αναπτύξουν την επιχείρηση τους. Το συνολικό τρέχον ανεξόφλητο χρέος (10/2014) ανέρχεται στα 83.303.645 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από 02/2013 - 01/2014 που ανήλθε στις 540.544.

Ο αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από τον 01/2014  - 09/2014 είναι 7.552.

Το ποσοστό επιβίωσης επιχειρήσεων μετά από 2 χρόνια από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν έφτασε το 70% και 58% μετά από 3 χρόνια.

Τέλος το ποσοστό τελικής ένταξης στο εργατικό δυναμικό από τα άτομα που χρηματοδοτήθηκαν μετά από 3 χρόνια έφτασε το 84%.