Αντίκτυπο

Αντίκτυπο Δράσης

306 νέες θέσεις εργασίας

37.90% γυναικεία επιχειρηματικότητα

23.39% νεανική επιχειρηματικότητα
νέοι κάτω των 30 ετών

62.10% νέες επιχειρήσεις
με λιγότερο από 1 έτος λειτουργίας

49.19% επιχειρήσεις
που διοικούνται από πρώην ανέργους

25.00% επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα

Χαρτοφυλάκιο

203

δανείων

1762200

συνολικό ποσό εκταμίευσης

Εκπαίδευση

500εκπαιδεύσεις
392 επιχειρηματίες
εκπαιδεύτηκαν

Προφίλ Πελατών

7.843 Μέσο ποσό δανείου

43.6 μήνες Μέση διάρκεια δανείου

36 έτη Μέση ηλικία πελάτη