Αντίκτυπο

Αντίκτυπο Δράσης

179 νέες θέσεις εργασίας

39.36% γυναικεία επιχειρηματικότητα

22.34% νεανική επιχειρηματικότητα
νέοι κάτω των 30 ετών

54.26% νέες επιχειρήσεις
με λιγότερο από 1 έτος λειτουργίας

41.49% επιχειρήσεις
που διοικούνται από πρώην ανέργους

27.66% επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα

Χαρτοφυλάκιο

94

δανείων

732.300€

συνολικό ποσό εκταμίευσης

Εκπαίδευση

399εκπαιδεύσεις
313 επιχειρηματίες
εκπαιδεύτηκαν

Προφίλ Πελατών

7.790€ Μέσο ποσό δανείου

41.5 μήνες Μέση διάρκεια δανείου

36 έτη Μέση ηλικία πελάτη